Ζητείται προσωπικό από την εταιρεία ΜΟΡΝΟΣ στη Θήβα

Η ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ Μεγάλη Βιομηχανική Εταιρεία στην περιοχή της Θήβας προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες παραγωγικές της ανάγκες και να στελεχώσει διάφορα τμήματα της παραγωγής ζητά για  πρόσληψη: Απαραίτητα Προσόντα: Η Εταιρεία προσφέρει: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν  βιογραφικό  σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:personel@mo.gr , τηλ  2262085121

Διαβάστε Περισσότερα