Ξανά στο μηδέν οι παιδικές χαρές σε Χώστια,Λουτουφί και Νεοχωράκι

ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΜΗΔΕΝ ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΣΕ ΧΩΣΤΙΑ, ΛΟΥΤΟΥΦΙ, ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ Στο απόλυτο μηδέν βρίσκεται και πάλι το έργο της κατασκευής των τριών παιδικών χαρών σε Χώστια, Λουτουφί, Νεοχωράκι του δήμου Θηβαίων. Η διαχειριστική αρχή (Περιφέρεια Στ. Ελλάδας) επέστρεψε το φάκελο του έργου και απέρριψε την ανάθεση που την τελευταία φορά έγινε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, γιατί δεν δόθηκε καμία έκπτωση από τη μοναδική συμμετέχουσα και μειοδότρια εταιρία. Θυμίζουμε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός και για τις τρεις παιδικές χαρές που είναι να κατασκευαστούν ως ενιαία εργολαβία, ανέρχεται σε 250.157,18 ευρώ.…

Διαβάστε Περισσότερα

Νέες παιδικές χαρές σε Χώστια,Λουτουφί και Νεοχωράκι

Δήμος Θηβαίων: Εντάχθηκαν τα έργα κατασκευής παιδικών χαρών T.K. Χωστίων, Λουτουφίου, Νεοχωρακίου και η ανάπλασης της πλατείας της TK  Ελεώνος στο Π.Α.Α. 2014-2020  Σε συνέχεια πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader (TAΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μέσω της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. – ΟΤΑ, εντάχθηκαν οι ακόλουθες πράξεις έργων του Δήμου Θηβαίων:  1) Κατασκευή…

Διαβάστε Περισσότερα