Νέα Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων με πρόεδρο τον Σωτήρη Τσιόδρα

Νέα επιτροπή για τη δημόσια Υγεία, που ονομάστηκε «Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας» (ΕΕΔΥ) και επικεφαλής της είναι ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, συνέστησε το υπουργείο Υγείας. Η νέα επιτροπή συμβουλεύει το υπουργείο Υγείας για θέματα δημόσιας υγείας. Πρόκειται για διευρυμένη επιτροπή με εκπροσώπους διαφόρων συλλόγων και φορέων, ενώ περιλαμβάνει και εκπροσώπους ασθενών. Η διευρυμένη αυτή Επιτροπή θα έχει τετραετή θητεία και τα μέλη της θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους αμισθί. Τα μέλη της νέας επιτροπής είναι τα εξής: 1. ΛΑΓΙΟΥ ΠΑΓΩΝΑ, Καθηγήτρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού…

Περισσότερα