Νέα κατανομή πόρων στις Περιφέρειες για το πρόγραμμα των νέων γεωργών

Mε τροποποιητική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών ανακατανέμονται οι πόροι ανά Περιφέρεια για την «3η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών». Πρόκειται για την 6η τροποποίηση, με την οποία προβλέπεται ποσό συνολικού ύψους 527.095.000 € για την κάλυψη Δημόσιας Δαπάνης που θα κατανεμηθεί για νομικές δεσμεύσεις που θα προκύψουν από την χορήγηση ενισχύσεων που θα προκληθούν από την εφαρμογή της για το υπομέτρο 6.1 σε εφαρμογή της υπ’ αρ. 3764/24-9-2021 υπουργικής απόφασης. Για την εφαρμογή της, κατανέμονται σε βάρος…

Διαβάστε Περισσότερα