Παρέμβαση του Σ.Π.Ο.Α.Κ. για την επίστρωση ακατάλληλου υλικού στο Σαράντι

«Παρέμβαση του Σ.Π.Ο.Α.Κ. για την επίστρωση ακατάλληλου υλικού στην παραλία Σαράντι και αίτημα ελέγχου για πιθανή περιβαλλοντική ζημιά» Προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος για το συμβάν στην παραλία Σαράντι του Δήμου Θηβαίων, μετά την ανησυχία που δημιουργήθηκε στους κατοίκους της περιοχής, ο Πρόεδρος του Σ.Π.Ο.Α.Κ. κ. Σταμάτης Χαλβατζής απέστειλε την κάτωθι επιστολή προς τους αρμόδιους φορείς: 1) Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος, 2) Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ), 3) Κτηματική Υπηρεσία Βοιωτίας, 4) Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδος και 5) Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΠΕΑΠΖ) Θεσσαλίας: Θέμα: «Επίστρωση…

Περισσότερα