Προσλήψεις 4 συμβασιούχων στην Π.Ε. Φωκίδας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων κλάδου ΥΕ Εργατών Αποθήκης από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30-11-2023 για 1 έως 34 ημερομίσθια και ενός (1) ατόμου κλάδου ΥΕ Εργατών Αποθήκης από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30-11-2023 για 1 έως 60 ημερομίσθια, στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας που εδρεύει στην Άμφισσα, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς. Αναλυτικά:View Fullscreen

Διαβάστε Περισσότερα