Προσλήψεις 5 ατόμων στο Δήμο Λεβαδέων

O Δήμος Λεβαδέων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πέντε (05) ατόμων , χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών , ειδικότητας όπως αυτή αναγράφεται στο παρακάτω Πίνακα Α , που θα απασχοληθούν με τον καθαρισμό των Σχολικών Μονάδων των αύλειων χώρων αυτών καθώς και των δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Δήμο Λεβαδέων από Τετάρτη 27-05-2020 μέχρι και…

Διαβάστε Περισσότερα

Προσλήψεις 5 ατόμων στο Δήμο Λεβαδέων

Ο Δήμος Λεβαδέων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έξι (06) ατόμων , χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών , ειδικοτήτων προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ΔήμοΛεβαδέων από Τρίτη 07-04-2020 μέχρι και την Παρασκευή 10-04-2020 :1. Με ηλεκτρονικό τρόπο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις email : lgikopoulos@livadia.gr ,akoitsanou@livadia.gr2. Ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ( Δήμος Λεβαδέων , Σοφοκλέους 15 Λιβαδειά , Τ.Κ 32131 )3. Κατά τις εργάσιμες ημέρες…

Διαβάστε Περισσότερα