Προσλήψεις 6 συμβασιούχων στο Δήμο Λεβαδέων

Ο Δήμος Λεβαδέων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , έξι (6) ατόμων χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη των άμεσων και κατεπειγουσών αναγκών στελέχωσης του νεοϊδρυθέντος Α΄ Βρεφικού Σταθμού. Δείτε την προκήρυξη:View Fullscreen

Διαβάστε Περισσότερα

Προσλήψεις 6 συμβασιούχων στο Δήμο Λεβαδέων

Ο Δήμος Λεβαδέων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έξι (06) ατόμων για την αντιμετώπιση των έκτακτων και επιτακτικών αναγκών, που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότητες: ΥΕ Εργατών/τριών Γενικών Καθηκόντων,  ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν από Σετάρτη 22-07-2020 μέχρι και την Παρασκευή 24-07-2020 αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία του Δήμου Λεβαδέων (Δ/νση: Σοφοκλέους 15, τηλ: 2261350833) στους αρμόδιους υπαλλήλους του Γραφείου Προσωπικού, Λουκά Γκικόπουλο, Εύη Τσαμπή και Λουκία Σανιδά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε Περισσότερα