Προσλήψεις 6 υδρονομέων στο Δ. Αλιάρτου-Θεσπιέων

Ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 05/04/2022 έως την 11/04/2022 στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού – Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού στο Δημοτικό Κατάστημα που εδρεύει επί της Λ. Αθηνών– στον Αλίαρτο, τις ώρες 08:00 – 14:00. Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 17/2021 (ΑΔΑ: ΨΕ99ΩΨ4-712) απόφαση του, την αρδευτική περίοδο από 01/05/2022 έως 31/08/2022. Δείτε την προκήρυξη View Fullscreen

Διαβάστε Περισσότερα