Προσοχή! Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στη Βοιωτία

Δήμος Θηβαίων: Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για 24/7- Κατηγορία 4 (πολύ υψηλή)- Απαγόρευση κυκλοφορίας στα δάση  Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Θηβαίων κοινοποιεί προς ενημέρωση των πολιτών και των φορέων τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, που ισχύει για την Παρασκευή 24-07-2020, βάση του οποίου η πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς εκτιμάται για την περιοχή σε  ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ (Κατηγορία Κινδύνου 4) και τίθεται ο Δήμος σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας  στη ζώνη ευθύνης του.  Επίσης, με βάση την υπ’ αρ. Φ.030123975/551/29-6-2020 (ΑΔΑ: Ω7Φ87ΛΗ-ΡΙΦ) απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Βοιωτίας Στ. Ελλάδας,  που ισχύει για …

Διαβάστε Περισσότερα