Πρωταθλήτρια ακρίβειας η Ελλάδα στο ηλεκτρικό ρεύμα

Οι ευρωπαϊκές χονδρεμπορικές αγορές ηλεκτρισμού κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση με την ελληνική. Πρωταθλήτρια ακρίβειας στο ηλεκτρικό ρεύμα αναδεικνύεται για μία ακόμη φορά η Ελλάδα σε σχέση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη καθώς σύμφωνα με στοιχεία της euenergy.live, η χώρα μας έχει την υψηλότερη τιμή της κιλοβατώρας. Μάλιστα όπως φαίνεται οι ευρωπαϊκές χονδρεμπορικές αγορές ηλεκτρισμού κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση με την ελληνική. Στην πρώτη περίπτωση υπάρχει, στην Αγορά της Επόμενης Μέρας για σήμερα, κατακρήμνιση σε επίπεδα προ κρίσης, ενώ στη δεύτερη, στην Ελλάδα αλλά και στις γειτονικές Βουλγαρία και Ρουμανία, υπάρχει,…

Διαβάστε Περισσότερα