Τα βήματα για την κατάργηση νομικών προσώπων των δήμων

Και η μεταφορά των θέσεων προσωπικού με τροποποίηση του οργανισµού εσωτερικής υπηρεσίας τους… Από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, εστάλη στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, η εγκύκλιος για την Κατάργηση νομικών προσώπων των ΟΤΑ α΄ βαθμού και µεταφορά οργανικών µονάδων και θέσεων προσωπικού στους δήµους. Πρόκειται για οδηγίες προκειμένου να τύχει άμεσης εφαρμογής ο νόμος 5056/2023 που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως τον περασμένο μήνα, «Αναµόρφωση του συστήµατος διακυβέρνησης Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού, κατάργηση νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου δήµων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονοµική…

Διαβάστε Περισσότερα