Τη Δευτέρα με 15 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε  να συμμετάσχετε στη 13η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις  12-10-2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  19:00 , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί  ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων στην Αλίαρτο κατ΄εφαρμογήν:  α)  των διατάξεων του άρθρου   74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010) ,   β) των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης…

Διαβάστε Περισσότερα