Τρίτη και 13: Δοξασίες και προκαταλήψεις για την πιο γρουσούζικη μέρα του χρόνου

«Τρίτη και 13» γράφει σήμερα το ημερολόγιο και για πολλούς θεωρείται η πιο γρουσούζικη ημέρα του χρόνου. Δεισιδαιμονία που απαντάται στους Έλληνες και τους Ισπανόφωνους λαούς. Γενικώς, η Τρίτη θεωρείται αποφράς ημέρα, δηλαδή γρουσούζικη και επικίνδυνη για τους λαούς αυτούς. Όταν συμπίπτει Τρίτη και 13, οι προληπτικοί τη θεωρούν πολύ άτυχη και επικίνδυνη ημέρα. Για τους υπόλοιπους λαούς η γρουσούζικη ημέρα είναι η Παρασκευή και 13. Οι Ισπανόφωνοι εκφράζουν την ημέρα με την παροιμία «En martes, ni te cases ni te embarques» («Την Τρίτη, μη παντρεύεσαι και μη ξεκινάς ταξίδι»).…

Διαβάστε Περισσότερα