Χρηματοδοτήσεις 6.526.471 € για την πρόσβαση Φοιτητών με Αναπηρίες στα ΑΕΙ

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε τις ακόλουθες προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων ένταξης έργων και πράξεων στη δράση «4.1.2.6- Αναβάθμιση εξοπλισμού ΑΕΙ» του προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027»: Δυνητικοί δικαιούχοι και των τριών προσκλήσεων ένταξης έργων είναι τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που έχουν παραρτήματα στην Στερεά Ελλάδα. «Οραματιζόμαστε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών για όλους και εργαζόμαστε πολυεπίπεδα προς αυτήν την κατεύθυνση! Και ταυτόχρονα κάνουμε πιο ελκυστικές τις σχολές μας σε φοιτητές από όλη την Ελλάδα», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης…

Διαβάστε Περισσότερα