1η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας

Την 4η Μαρτίου 2024 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κεντρικού Κτιρίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη καινοτομίας, νέων τεχνολογιών και ψηφιακής διακυβέρνησης κ. Κωνσταντίνου Βαρδακώστα και έπειτα από την αριθμ. οικ. 41267/23-02-2024 πρόσκληση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Χ. Σπανού, πραγματοποιήθηκε η 1η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όπως συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 156330/20-07-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ: 716/Υ.Ο.Δ.Δ/25-07-2023), Τα μέλη του ΠΣΕΚ έπειτα από ψηφοφορία έλαβαν απόφαση συγκρότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας…

Διαβάστε Περισσότερα