1011η Επέτειος Ανακομιδής Ιερού Λειψάνου Οσίου Λουκά – Εγκαίνια Καθολικού Ιεράς Μονής Οσίου Λουκά

3 Μαΐου 1011 μ.Χ.: Ανακομιδή Ιερού Λειψάνου Οσίου και Θεοφόρου Λουκά – Εγκαίνια Καθολικού Ι. Μονής Οσίου Λουκά 3 Μαΐου 2022 μ.Χ.: 1011η Επέτειος Ανακομιδής Ιερού Λειψάνου Οσίου και Θεοφόρου Λουκά – Εγκαίνια Καθολικού Ι.Μονής Οσίου Λουκά Χίλια έντεκα (1011) χρόνια οσμή ευωδίας πνευματικής πλημμυρίζει τις αισθήσεις δεκάδων, εκατοντάδων, μυριάδων πιστών που πέρασαν, περνούν και θα περνούν το κατώφλι του περικαλλούς Καθολικού, για να προσκυνήσουν και να προσκυνούν μέχρι της συντελείας του κόσμου το χαριτόβρυτο Λείψανο του Οσίου Λουκά. Όπως κάθε Μάη εδώ και 1011 χρόνια, από το 1011 μ.Χ.,…

Περισσότερα