541.230 ευρώ στο Δήμο Αλιάρτου Θεσπιέων για μελέτες έργων περιβάλλοντος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 541.230,04 ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-           ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.     Μετά την ένταξη του έργου «Βελτίωση της πρόσβασης αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων» στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” προϋπολογισμού 3.205.493,27 ευρώ,τον περασμένο Ιούλιο, σήμερα ο Αν.Υπουργός κος Πέτσας Στυλιανός ενέκρινε τη δεύτερη,από τις εννέα (9) υποβληθείσες προτάσεις  του Δήμου Αλιάρτου –Θεσπιέων, που αφορά στην εκπόνηση μελετών για: ·         ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ·         ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ «ΠΕΤΡΑ» ΚΑΙ «ΜΑΖΙ» και ·         ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ (Βιολογικού καθαρισμού) ΑΛΙΑΡΤΟΥ. Το προτεινόμενο έργο, προϋπολογισμού 541.230,04 Ευρώ,αφορά την εκπόνηση…

Περισσότερα