ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: O ΔΑΚΟΣ- Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Μεγάλο πλήγμα στους ελαιοπαραγωγούς της ΠΕ Βοιωτίας, από την ανυπαρξία έγκαιρων ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου. Ανύπαρκτη ή μειωμένη και υποβαθμισμένη παραγωγή, που καθιστά σίγουρα προβληματική την καλλιεργητική δραστηριότητά τους.
Εσφαλμένη εκτίμηση από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, η οποία είναι αρμόδια για την υλοποίηση του προγράμματος της δακοκτονίας, ότι λογω μειωμένης παραγωγής, δεν θα υπάρξει πρόβλημα δάκου και εν συνεχεία προκλητικά καθυστερημένες ενέργειες, είχαν ως αποτέλεσμα να γίνουν, πέραν των ανεκτών χρονικών πλαισίων, ετεροχρονισμένοι ψεκασμοί, για τα «μάτια του κόσμου».
Υπάρχει ευθύνη, τόσον για την καθυστέρηση των ψεκασμών, όσον και την μη περαιτέρω παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης της κατάστασης των ελαιόδεντρων και του ελαιόκαρπου, κατά την τρέχουσα περίοδο, με αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρότατης ζημιάς στους καλλιεργητές.
Οι Βοιωτοί ελαιοπαραγωγοί, στην πλειοψηφία τους, «δεν μπήκαν στους ελαιώνες». Η ΠΕ Βοιωτίας, φέρεται από τον δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί για το θέμα, να μην απαντά σε εύλογα ερωτήματα και να μην δίδει στη δημοσιότητα, συγκεκριμένα στοιχεία που ζητήθηκαν για τις φερόμενες εργασίες, τόσο για την παγιδοθέτηση, όσον και για τους διενεργηθέντες ψεκασμούς. Όμως ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες, αποτελέσματα προηγηθείσας σύσκεψης, με θέμα την δακοκτονία, υποσχόμενη στήριξη στους αγρότες (!!!), στην οποία, όπως έγινε γνωστό, δεν είχαν κληθεί ούτε οι Ελαιουργικοί Συνεταιρισμοί, ούτε και οι Δήμοι.
Η ζημιά είναι υπαρκτή, όπως είναι υπαρκτές και οι ευθύνες της Περιφερειακής Αρχής, απο την αστοχία της πολιτικής της. Ενδεικτικά, αλλά συγκεκριμένα αναφέρουμε τα εξής:
Οι πρώτοι ψεκασμοί, σύμφωνα με την σωρευμένη εμπειρία των υπηρεσιών και τις επιστημονικές απόψεις, έπρεπε να διενεργηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, εγκρίνει στις 17 Σεπτεμβρίου 2018, με την υπ΄ αριθ. 2034 απόφαση (Διαύγεια: ΑΔΑ ΩΖΥ37ΛΗ-Λ4Χ), το πρακτικό κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας / αξιολόγησης του διεθνούς δολωματικού ψεκασμού, για το δολωματικό ψεκασμό ελαιόδεντρων της ΠΕ Βοιωτίας.
Στις 16 Οκτωβρίου 2018, υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας και τον ανάδοχο του έργου της δακοκτονίας, η σύμβαση «Παροχής υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα έτη 2018- 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας» (Διαύγεια:: ΑΔΑ ΨΨΛΠ7ΛΗ-2Η6), στο άρθρο 2 της οποίας αναφέρεται «Οι ψεκασμοί θα γίνουν από την υπογραφή της σύμβασης έως 15/11/2018 και από 15-06- 2019 έως 15-11-2019. Η έκταση και η ημερομηνία έναρξης του ψεκασμού θα καθορίζεται από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής μετά από έγγραφη εντολή».

Είναι ξεκάθαρο, ότι η Περιφέρεια Στ. Ελλάδος, έχει άμεση ευθύνη, για τις προκλητικά καθυστερημένες αποφάσεις και ενέργειές της, ως προς την υλοποίηση του έργου της δακοκτονίας στην ΠΕ Βοιωτίας. Τις ευθύνες αυτές, πρέπει να τις αναλάβει, με πρώτο έμπρακτο βήμα, την λήψη απόφασης από το αρμόδιο όργανο, για την πλήρη απαλλαγή των ελαιοπαραγωγών, από την είσπραξη της εισφοράς δακοκτονίας 2%, που εισπράττεται από αυτήν και στη συνεχεία, την εξέταση τρόπου της άμεσης αποζημίωσής τους.
Η Κεντρική Κυβέρνηση, οφείλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα άμεσα. Δεν είναι ανεκτή, η οιαδήποτε δικαιολογία του «Δεν προβλέπεται κάλυψη της ζημιάς».
Η ζημιά να καλυφθεί από το πρόγραμμα των ΠΣΕΑ ή όποιο άλλο πρόγραμμα προκριθεί αρμοδίως, χωρίς τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες που παραπέμπουν στις καλένδες. Δεν υπάρχει δικαιολογία του «Δεν προβλέπεται». Απαιτείται πολιτική βούληση, για την ανακούφιση των πληγέντων.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (Περιφέρεια – Κεντρική Κυβέρνηση), έχουν την μείζονα ευθύνη της εφεξής υλοποίησης των αποφάσεων, για την εκπόνηση σύγχρονου επιχειρησιακού σχεδίου καταπολέμησης του δάκου, με εκσυγχρονισμό της καταγραφής των ελαιώνων και των πρωτοκόλλων δακοκτονίας, με βάση τις νέες τεχνολογίες ως και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων.

Σχετικά