Συνεδριάζει το Δ.Σ. Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων-Δείτε τα θέματα

imos aliartou thespieon

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 15η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 18:00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, με τα εξής θέματα ημερήσιας :
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 1 Περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018.(Εισηγητής Κος Αραπίτσας)

2 Περί αναμορφώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 .(Εισηγητής Κος Αραπίτσας)

3 Περί της έγκρισης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης ΄΄Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο:΄΄Δίκτυα Ακαθάρτων Αλιάρτου΄΄.(Εισηγητής Κος Βαρουξής)

4 Περί της διάλυσης της σύμβασης του έργου ΄΄Κατασκευή Τοιχίου στο Νεκροταφείο Μαζίου΄΄.(Εισηγητής Κος Βαρουξής)
5 Περί της θετικής γνωμοδότησης επί του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου :΄΄ Επισκευή , Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων΄΄.(Εισηγητής Κος Βαρουξής)

6 Περί Αποδοχής της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση πρόσβασης οδού γεωργικών & κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων», στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του ΥΠΕΣ, αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018, τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2018 και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.(Εισηγητής Κος Βαρουξής)

7 Περί της έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.(Εισηγητής Κος Πρόεδρος)

8 Περί της έγκρισης κατανομής θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο) ,έτους 2018-2019.(Εισηγητής Κος Αραπίτσας)

9 Περί των σχολικών μεταβολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018- 2019.(Εισηγητής Κος Πρόεδρος)

10 Περί των σχολικών μεταβολών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020.(Εισηγητής Κος Βαρουξής)

11 Περί της αποδοχής και κατανομής του ποσού των 31.922,04ευρώ για την κάλυψη αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.(Εισηγητής Κος Πρόεδρος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σχετικά