Συμμετοχή της Δημάρχου Λεβαδέων στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παρακολούθησης για την Εδαφική Ανάπτυξη και Συνοχή

poylou dimarxos lebadeon

Συμμετοχή της Δημάρχου Λεβαδέων κ. Γιώτας Πούλου στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παρακολούθησης για την Εδαφική Ανάπτυξη και Συνοχή (ESPON)

Η Δήμαρχος Λεβαδέων, κ. Γιώτα Πούλου, συμμετείχε ως ομιλήτρια την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 σε συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παρακολούθησης για την Εδαφική Ανάπτυξη και Συνοχή (ESPON) με θέμα «Μεταναστευτικές Ροές και προκλήσεις στην Νότια Ευρώπη. Αποδεικτικά στοιχεία και οι καλύτερες πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Η Δήμαρχος Λεβαδέων αναφέρθηκε στο «Πρόγραμμα ESTIA – Η εμπειρία της Λιβαδειάς» ως παράδειγμα καλής πρακτικής στη στέγαση και στην ένταξη. Επεσήμανε την ανάγκη της αναλογικής κατανομής των προσφύγων σε όλους τους Δήμους της χώρας και την σημασία ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ τους για την διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων.
Στόχος του συνεδρίου ήταν η κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Νότια Ευρώπη αναφορικά με τις μετακινήσεις των προσφύγων, η ανάδειξη πρωτοβουλιών και καλών πρακτικών σε τοπικό επίπεδο και η εύρεση λύσεων για την ενσωμάτωσή τους.

Σχετικά