Ψήφισμα της ΠΕΔ Στερεάς για το πρόγραμμα δακοκτονίας

dakoktonia ped stereas

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας συνεδρίασε, σήμερα την 20η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της Π.Ε.Δ., στη Λαμία, μετά την με αρ. πρωτ.: 975/13-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., κου Υπερήφανου Λουκά, Δημάρχου Ορχομενού και βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, διότι από τα είκοσι ένα (21) μέλη ευρέθησαν παρόντα δεκατέσσερα (14).»

Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας τέθηκε προς συζήτηση το θέμα των τεράστιων ζημιών που έχουν υποστεί οι ελαιοπαραγωγοί της Στερεάς Ελλάδας, λόγω του κακού προγραμματισμού και της μη έγκαιρης εκτέλεσης του ελλιπούς προγράμματος δακοκτονίας για την ελαιουργική περίοδο 2018.

Η απόφαση αναφέρεται ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ 98/2018

Ψήφισμα Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας για τις ζημιές που υπέστησαν οι ελαιοπαραγωγοί από το ελλιπές πρόγραμμα δακοκτονίας για το 2018

Κρίνεται απαραίτητη η άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών για τα εξής:

Καταγραφή των ζημιών και καταβολή πλήρους αποζημίωσης στους πληγέντες ελαιοπαραγωγούς.

Μη καταβολή εκ μέρους των αγροτών της ετήσιας εισφοράς του 2% υπέρ δακοκτονίας.

Αύξηση των κονδυλίων που διατίθενται για τη δακοκτονία, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες.

Πρόβλεψη διαδικασιών για την έγκαιρη υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος δακοκτονίας.

Σχετικά