Αίρεται η απαγόρευση αιμοδοσίας σε Καπαρέλλι, Λεύκτρα, Μελισσοχώρι, Ελλοπία, Λεοντάρι, Θεσπιές λόγω ελονοσίας

ελονοσια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τ.Τ. & Κ. Α.

5η Τ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Ν. Τ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Ενημέρωση

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Ε.ΚΕ.Α

(ΓΠ-10-7150/9-10-2018) επαναταξινομούνται ως ΜΗ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ  για

την ελονοσία, οι παρακάτω κοινότητες και οικισμοί:

• Από την Π.Ε. Βοιωτίας: Καπαρέλλι, Λεύκτρα, Μελισσοχώρι,

Ελλοπία, Λεοντάρι, Θεσπιές.

Ως εκ τούτου μπορούν οι αιμοδότες που κατοικούν σε

αυτές τις περιοχές να αιμοδοτήσουν ξανά.

 Ν.Υ.ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

Σχετικά