Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων : 29 Δεκεμβρίου η διανομή τροφίμων για τους δικαιούχους

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-001

Στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης με τίτλο: “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων”, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με MIS:5002166, το Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018, από τις 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ, θα πραγματοποιηθεί διανομή τροφίμων στον χώρο του Παντοπωλείου ( Πελοπίδου και Αγγελίδη).

Σχετικά