Απροστάτευτα και χωρίς έλεγχο είναι 8 στα 10 παιδιά online

mobile

Ιδιαίτερα ανησυχητικά για τον χρόνο και τον τρόπο που χρησιµοποιούν οι µαθητές το Ίντερνετ είναι τα ευρήµατα έρευνας

Την ανάγκη της άµεσης επιµόρφωσης τόσο των µαθητών όσο και των γονιών τους για θέµατα που αφορούν την ασφαλή χρήση του ∆ιαδικτύου αναδεικνύουν τα ευρήµατα της έρευνας που πραγµατοποίησε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς ∆ιαδικτύου. Η έρευνα αποκάλυψε ανησυχητικά στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι η πλειονότητα των παιδιών εκτίθεται συστηµατικά στους διαδικτυακούς κινδύνους που παραµονεύουν, ενώ οι περισσότεροι γονείς είτε δεν γνωρίζουν τα µέτρα προστασίας που µπορούν να λάβουν είτε αδιαφορούν για τον τρόπο µε τον οποίον οι µαθητές σερφάρουν στο Ιντερνετ.

Το εύρηµα της έρευνας που προβληµατίζει περισσότερο είναι αυτό που δείχνει ότι το 70% των µαθητών δηµιουργεί λογαριασµό σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο πριν από την επιτρεπόµενη ηλικία των 13 ετών. Το 36% από αυτούς το έκαναν χωρίς τη συγκατάθεση των γονιών τους και ένα ποσοστό που πλησιάζει το 20% δεν γνωρίζει πώς να αναφέρει κάτι που τους ενόχλησε. Πρόκειται για µεγάλα ποσοστά που, ωστόσο, δεν µπορούν να προκαλέσουν έκπληξη αν συνδυαστούν µε κάποια από τα υπόλοιπα ευρήµατα.

Για παράδειγµα, το 40% των παιδιών έχει πάρει το πρώτο του κινητό στην ηλικία των 10-12 ετών, ενώ το 23% έχει πάρει κινητό πριν καν κλείσει τα δέκα. Αποτέλεσµα είναι ότι το 73% των παιδιών µπαίνει στο Ιντερνετ από το προσωπικό τηλέφωνό του και µε ελάχιστη ή καθόλου επίβλεψη. Περισσότεροι από τους µισούς µαθητές έµαθαν µόνοι τους να χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο και µόνο το 4% είχε καθοδήγηση από κάποιον εκπαιδευτικό. Επιπλέον, οι γονείς είναι µακριά από αυτήν τη διαδικασία εκµάθησης. Το 83% των παιδιών περιηγείται στο Ιντερνετ χωρίς επίβλεψη και περίπου οι µισοί γονείς δεν βάζουν κανένα όριο στη χρήση του.

Οι επιπτώσεις της χρήσης χωρίς εκπαίδευση και επίβλεψη είναι εµφανείς: το 14% των µαθητών έχει µοιραστεί προσωπικές φωτογραφίες και το 21% έχει δεχτεί κάποιου είδους διαδικτυακή παρενόχληση. Επίσης, το 41% έχει δεχτεί αίτηµα φιλίας από κάποιον άγνωστο και το 21% έχει συναντηθεί µε άτοµο που γνώρισε στο ∆ιαδίκτυο. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία, οι διαδικτυακοί κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν οι µαθητές δεν προέρχονται τόσο από το Facebook, το οποίο είναι ελάχιστα δηµοφιλές σε αυτήν την ηλικιακή οµάδα, όσο από άλλες πλατφόρµες. Το 51% των παιδιών χρησιµοποιεί κυρίως το Instagram, το 40% το YouTube, το 19% το Messenger και µόλις 11% το Facebook.

Η έρευνα, η οποία έγινε µε την έγκριση του υπουργείου Παιδείας, πραγµατοποιήθηκε τον Νοέµβριο και τον ∆εκέµβριο του 2018 σε 400 σχολεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου Κρήτης, της Πάτρας και της Λάρισας. Σε αυτήν συµµετείχαν 14.000 µαθητές ηλικίας από 10 έως 17 ετών, οι οποίοι συµπλήρωσαν ανώνυµο online ερωτηµατολόγιο κατά τη διάρκεια του µαθήµατος της Πληροφορικής.

paidia1-online.jpg

Σχετικά