Αναβάλλεται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων

permissos.gr

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι η προγραμματισμένη για την   6η Φεβρουαρίου 2019,  ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 18:00 μ.μ  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναβάλλεται  καθώς προέκυψαν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 Σύμφωνα με τη παράγραφο 4 του άρθρ. 9 του  Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου ( Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  αριθμ. 266/2011 ) ,  η αναβληθείσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την  11η του μηνός Φεβρουαρίου 2019 , ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00 μ.μ  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης της 6ης/2/2019

                                 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                            

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά