Τέλη κυκλοφορίας… με τον μήνα: Τι προβλέπει η νέα τροπολογία

teli kikloforias

Η τροπολογία θα έρθει στη Βουλή νωρίτερα από πέρσι, για να προλάβει η αγορά και την έξοδο του Πάσχα

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να έρθει στη Βουλή τροπολογία που θα ορίζει ότι και φέτος η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας θα μπορεί να γίνεται με τον μήνα. Σύμφωνα με όσα είναι γνωστά έως τώρα, το μέτρο δεν θα έχει ουσιαστικές δοαφορές με τον τρόπο που είχε εφαρμοστεί και τα προηγούμενα δύο χρόνια. 

Όπως αναφέρει το «Βήμα», οι φορολογούμενοι δεν θα πληρώνουν το σύνολο των ετήσιων τελών για να λάβουν τις πινακίδες κυκλοφορίας, αλλά μόνο για μερικούς μήνες, με προσαύξηση σε σχέση με τον πραγματικό χρόνο χρήστης του Ι.Χ.

Έτσι, λοιπόν: 

  • όσοι επιθυμούν να πάρουν τις πινακίδες κυκλοφορίας για έναν μήνα θα πληρώνουν τα τέλη κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε δυο μήνες, δηλαδή τα 2/12 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αναλογούν στο όχημά τους
  • όσοι επιθυμούν να λάβουν τις πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματός τους για τρεις μήνες θα πληρώνουν τα τέλη που αναλογούν σε 4 μήνες, δηλαδή τα 4/12 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας
  • όσοι επιθυμούν θα λάβουν τις πινακίδες για το υπόλοιπο του έτους θα πληρώνουν τέλη για τους υπολειπόμενους μήνες προσαυξημένα κατά δύο μήνες

Η άρση της ακινησίας πραγματοποιείται κατόπιν εγγράφου αιτήματος του κατόχου του οχήματος, το οποίο τηρείται στο αρχείο της Δ.Ο.Υ. Για να τον υπολογισμό του ποσού, ο μήνας που γίνεται η άρση, λογίζεται ως ολόκληρος μήνας, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της άρσης, εάν δηλαδή αυτή γίνεται στην αρχή ή στο τέλος του μήνα.

Πέρσι, η σχετική τροπολογία κατατέθηκε τον Μάιο. Φέτος όμως, εξετάζεται να έρθει πιο νωρίς για να προλάβει η αγορά και την έξοδο του Πάσχα.

Σχετικά