Στο Aμπελοχώρι για την κατολίσθηση η Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

Ενεργοποίηση Μνημονίου Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με την ΕΑΓΜΕ στον Δήμο Θηβαίων, στην Π.Ε. Κεφαλονιάς και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) και σε συνέχεια σχετικών αιτημάτων  Δήμου Θηβαίων, Π.Ε. Κεφαλονιάς και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, ζήτησε με κατεπείγον έγγραφο προς  την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) την πραγματοποίηση τεχνικογεωλογικής αναγνώρισης από την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης της ΕΑΓΜΕ: 

 για τον οικισμό

Αμπελοχωρίου, του Δήμου Θηβαίων, με σκοπό την εξέταση φαινομένων κατολίσθησης μεγάλης έκτασης και των επιπτώσεων της, καθώς και την εκτίμηση της επικινδυνότητας για τις επηρεαζόμενες κατασκευές (αγροτικό οδικό δίκτυο και συνωδά έργα). 

 για τον οικισμό Νυφίου, του Δήμου Αργοστολίου,  με σκοπό την εξέταση φαινομένου εδαφικής ροής (χειμαρρολάβας) και των επιπτώσεων της, καθώς και την εκτίμηση της επικινδυνότητας για τις επηρεαζόμενες κατασκευές (οδικό δίκτυο και συνωδά έργα 

 στην περιοχή της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, της Τ.Κ. Πολυδένδρου,  του Δήμου Βέροιας,  με σκοπό την εξέταση φαινομένου βραχοπτώσεων και των επιπτώσεων του, καθώς και την εκτίμηση της επικινδυνότητας για τις επηρεαζόμενες κατασκευές (οδικό δίκτυο, κατοικίες και συνωδά έργα) 

Σημειώνεται ότι, βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας, ο Δήμος Θηβαίων, η Π.Ε. Κεφαλονιάς και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δύνανται να λάβουν εντός 24 έως 36 ωρών εισήγηση από την ΕΑΓΜΕ, σχετικά με την επικινδυνότητα του φαινομένου και την ασφάλεια των επηρεαζόμενων κατασκευών της περιοχής, συνοδευόμενη από πρόταση μέτρων, με στόχο τον άμεσο περιορισμό των επιπτώσεων. 

Σχετικά