Προσλήψεις 6 ατόμων στο Δήμο Λεβαδέων

Ο Δήμος Λεβαδέων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έξι (06) ατόμων , χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών , ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται στο παρακάτω Πίνακα Α , για την αντιμετώπιση των έκτακτων και επιτακτικών αναγκών, που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν από Δευτέρα 29-06-2020 μέχρι και την Παρασκευή 03-07-2020 αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία του Δήμου Λεβαδέων (Δ/νση: Σοφοκλέους 15, τηλ: 2261350833) στους αρμόδιους υπαλλήλους του Γραφείου Προσωπικού, Λουκά Γκικόπουλο, Εύη Τσαμπή και Λουκία Σανιδά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Σχετικά