Ποιοι παραγωγοί συμμετέχουν την Παρασκευή στη Λαϊκή Αγορά της Αλιάρτου

Πίνακας Συμμετεχόντων Πωλητών της λαϊκής αγοράς για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, σας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 και σε εφαρμογή των όσων ορίζονται στην ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ.64450/11.10.2020 (ΦΕΚ 4484/Β) «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» για το επίπεδο 3 (υψηλό) των προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, οι πωλητές της Λαϊκής Αγοράς Αλιάρτου, την Παρασκευή 30-10-2020, θα είναι οι εξής:

Σχετικά