“Παραδίδεται ο Ελικώνας”Ναι του περιφ. συμβουλίου Στερεάς στις ανεμογεννήτριες

Λίγο κράτησε η χαρά μας

Με ψήφους 3 αρνητικές και 6 θετικές η επιτροπή περιβάλλοντος της Περιφέρειας είπε ΝΑΙ στις ανεμογεννήτριες.

Αρνητικοί ήταν η Βοιωτή Περιφερειακή Σύμβουλος Βάσω Κοροπούλη- Κατσιμίχα και οι εκτός Βοιωτίας εκπρόσωποι από «Στερεά Υπεροχής» και «Λαϊκή Συσπείρωση»

Από τους 6 που υπερψήφισαν μόνο ο πρόεδρος φαινόταν, οι άλλοι μάλλον απόντες και τους προσμέτρησαν θετικούς.

Παρόντες ο Δήμαρχος Θηβαίων και ο Πρόεδρος της ΤΚ Δομβραίνας για τα επινίκια.

Τελικά, μέσα από ένα γραφείο μελετών, χωρίς κανείς να έχει περπατήσει εκεί, ούτε καν μία φωτογραφία στη ΜΠΕ, παραδίδεται ο Ελικώνας για “αξιοποίηση”.

Θηβαίος ο “επενδυτής”, 

Θηβαίοι και οι επιζητούντες τα “τριάκοντα αργύρια”

Κάστρο της Βοιωτίας ο Ελικώνας

Και πέστε εσείς από πέφτουν τα κάστρα.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΠΠΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ ΑΣΚΡΗΣ 

Ο “ΗΣΙΟΔΟΣ”

Σχετικά