Πρόβλημα θολότητας του νερού στη Δ.Ε. Θεσπιών

Πρόβλημα προέκυψε με έντονη θολότητα του νερού στη Δ.Ε. Θεσπιών που οι τεχνικοί μας προσπαθούν να επιλύσουν.

 Για λόγους άγνωστους έως τώρα,οι γεωτρήσεις αντλούσαν θολό νερό,το οποίο προωθήθηκε στο δίκτυο. Γίνεται συνεχής προσπάθεια καθαρισμού του δικτύου,από τις τερματικές βάνες. 

Οι τελευταίες ενδείξεις στις γεωτρήσεις δείχνουν πως το νερό καθαρίζει. 

Επισημαίνουμε πως στις τελευταίες ημέρες παρατηρήθηκε και πτώση της στάθμης με αποτέλεσμα το κατέβασμα της αντλίας σε μεγαλύτερο βάθος.

Τέλος ενημερώνουμε,ότι άμεσα ξεκινάμε την ανόρυξη δύο νέων γεωτρήσεων στην περιοχή.

Οι υπηρεσίες μας είναι σε αυξημένη κινητοποίηση για την επίλυση του προβλήματος και ζητούμε την κατανόηση των Δημοτών.

Γραφείο Ενημέρωσης

Σχετικά