Γιώτα Πούλου:Έχει βαριά τραυματιστεί το Περιβάλλον στη Βοιωτία!!!

Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος της 5ης Ιουνίου φέτος, είναι αφιερωμένη από τον ΟΗΕ, στην αναβίωση και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων.

Το Περιβάλλον συνδέεται στενά με τη Δημοκρατία, τον Πολιτισμό, την Υγεία την Ποιότητα της Ζωής μας και η προστασία του χρειάζεται την ευαισθητοποίηση όλων, συλλογικές δράσεις και δημόσιες πολιτικές.

Η Πράσινη Συμφωνία θα κριθεί από τις πολιτικές στα πεδία της Κλιματικής Αλλαγής, της διαχείρισης των δημόσιων αγαθών Νερού-Ενέργειας και της επιλογής του Παραγωγικού Μοντέλου Ανάπτυξης της χώρας μας.Αν  θα επικρατήσουν οι όροι της κοινωνικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης ή θα εξυπηρετηθούν αποκλειστικά  τα μεγάλα ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα.

Αφού η κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν θέτει ως προτεραιότητα την προστασία του Περιβάλλοντος, ακόμα και των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA!, το λόγο έχουν  πλέον οι τοπικές  κοινωνίες, η Αυτοδιοίκηση και η κοινωνία των πολιτών.

Το Περιβάλλον στη Βοιωτία έχει επίσης  τραυματιστεί βαριά με τις ανεξέλεγκτες «επενδύσεις» σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας-αιολική ενέργεια και φωτοβολταϊκά- και έχει πλέον κορεστεί.

Η σημερινή κινητοποίηση των πολιτών, αποτελεί ελπίδα και ασπίδα για την προστασία του.

Γιώτα Πούλου

Σχετικά