Τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο θα κάνει επίτιμο δημότη ο Δήμος Λεβαδέων

Την Δευτέρα 28/6 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λεβαδέων.

Το πρώτο,θέμα που θα συζητηθεί, θα είναι η ανακήρυξη του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου Β΄σε επίτιμο δημότη Λεβαδέων,, με εισηγητή τον Δήμαρχο Γιάννη Ταγκαλέγκα.

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε  να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις  28/06/2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα  19:00 , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19  θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ   

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

     Ι  ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.    Ανακήρυξη Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου Β΄σε επίτιμο δημότη Λεβαδέων

 Εισηγητής :   Δήμαρχος Λεβαδέων  κ. Ιωάννης .Δ.Ταγκαλέγκας

Ι Ι  ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.    Εγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.( Η αριθμ. 162/2021 Απόφαση της Ο.Ε)    

·                 Εισηγητής :   Αντιδήμαρχος  Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

3.    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Λεβαδέων έτους 2021  (Η υπ αριθμ. 4/2021 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής)

·         Εισηγητής :   Δήμαρχος Λεβαδέων  κ. Ιωάννης .Δ.Ταγκαλέγκας

ΙΙΙ.  ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4.    Έγκριση για την απευθείας «αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας ΓΕΡΟΥ επί της οδού Τσόγκα και δημιουργία πρόσβασης» στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» (Κωδικός ΟΠΣ 5037896) που χρηματοδοτείται από το ΕΠ ΕΠΑνΕΚ 2014-2020»

·         Εισηγητής :   Δήμαρχος Λεβαδέων  κ. Ιωάννης .Δ.Ταγκαλέγκας

ΙVΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ  & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

5.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου  : «Αιολικός Σταθμός  Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 43,4MW « ΧΛΩΜΟ Ι», στις θέσεις «ΚΑΛΟΓΡΙΑ / ΜΥΤΙΚΑΣ, του Δήμου Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και του Δήμου Λεβαδέων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας  Χ.ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.».  (Η ../2021 Απόφαση  Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής θα σας σταλεί ηλεκτρονικά).

Εισηγητής : Δήμαρχος Λεβαδέων  κ. Ιωάννης .Δ.Ταγκαλέγκας

6.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου  : «Αιολικός Σταθμός Παράγωγης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε) συνολικής ισχύος 11,2MW, στη θέση «Καστέλια» της Δημοτικής Ενότητας Λιβαδειάς, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας Α/Π ΚΑΣΤΕΛΙΑ Ε.Ε.». (Η ../2021 Απόφαση  Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής θα σας σταλεί ηλεκτρονικά).

Εισηγητής : Δήμαρχος Λεβαδέων  κ. Ιωάννης .Δ.Ταγκαλέγκας

7.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου  : «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε) συνολικής ισχύος 20,4MW, στη θέση «Λόντου», της Δ.Ε Λειβαδιάς, του Δήμου Λεβαδέων, της Π.Ε Βοιωτίας, της εταιρείας Α/Π ΛΟΝΤΟΥ – Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Εισηγητής : Δήμαρχος Λεβαδέων  κ. Ιωάννης .Δ.Ταγκαλέγκας

VΘΕΜΑΤΑ  ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

8.     Χορήγηση  άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου για συμμετοχή σε Λαϊκές Αγορές,  στον ΣΙΛΙΒΙΣΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

·                       Εισηγητής :   Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

VI ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ

9.     Συγκρότηση ειδικής επιτροπής επιλογής αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων  για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων

·         Εισηγητής :   Δήμαρχος Λεβαδέων  Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας  κα Νταντούμη Ιωάννα.

10.  Τροποποίηση της 27/24-3-2021 απόφασης  Δημοτικού Συμβουλίου  Οργάνωση  και Λειτουργία της Κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων στη  θέση « Παλιομηλιά » Ελικώνα για το έτος 2021 ως προς την έναρξη  και  τον αριθμό των κατασκηνωτικών περιόδων.

·         Εισηγητής :   Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας  κα Νταντούμη Ιωάννα.

VII. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

11.  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 129/2020 (ΑΔΑ:6ΙΦΥΩΛΗ-44Η) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων

    Εισηγητής Αντιδήμαρχος Πολιτισμού , Αθλητισμού και Τουριστικής Ανάπτυξηςκα. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (ΒΑΛΙΑ)

12.  Έγκριση ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λεβαδέων για τη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα FRONTSH1P

    Εισηγητής :   Δήμαρχος Λεβαδέων  κ. Ιωάννης .Δ. Ταγκαλέγκας.

                             O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

Σχετικά