Επίδομα αναδοχής: Καταβάλλεται για πρώτη φορά από τον ΟΠΕΚΑ

opeka-

Το επίδομα αναδοχής θα καταβάλει για πρώτη φορά ο ΟΠΕΚΑ στους δικαιούχους. Η πληρωμή θα γίνει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, δηλαδή στις 30 Ιουνίου και θα αφορά στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τις 26 Μάϊου έως και τις 31 Μάϊου. Το επίδομα αυτό θα δοθεί σε 116 ανάδοχα παιδιά και το ποσό θα ανέρχεται σε 6.146 ευρώ. Η ανάληψη της συγκεκριμένης αρμοδιότητας από τον ΟΠΕΚΑ έγινε με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ.31720 (ΦΕΚ Β΄ 2220/26.05.2021) «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής».

 Η οικονομική ενίσχυση της αναδοχής αφορά σε κάθε παιδί που τοποθετείται σε αναδοχή και χορηγείται στους ανάδοχους γονείς ή στο ίδιο, μετά την ενηλικίωσή του, για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του αναδεχόμενου ατόμου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο anynet.gr/pubnr.

Μεταξύ άλλων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για το επίδομα τα εξής:

1. Το ποσό

Οι γονείς που θα γίνουν ανάδοχοι θα λάβουν επίδομα αναδοχής από 325 ευρώ έως 1.200 ευρώ .

2.Δικαιούχοι-Διάρκεια χορήγησης

Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι ανάδοχοι γονείς που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχουν οριστεί ανάδοχοι γονείς με δικαστική απόφαση ή με σύμβαση, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του ν. 4538/2018

ή με εισαγγελική διάταξη ή σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4538/2018.

β) η αναδοχή που έχουν συνάψει, είναι καταχωρημένη στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων και

γ) έχουν υποβάλει αίτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Διαχείριση Αιτήσεων Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής».

– Όσον αφορά στις περιπτώσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης της αναδοχής, μετά την ενηλικίωση του αναδεχόμενου ατόμου, δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι:

α) στην αναδοχή ατόμου με αναπηρία, οι ανάδοχοι γονείς,

β) στην αναδοχή ατόμου, το οποίο φοιτά σε φορέα τυπικής εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ακόμη κι αν είναι άτομο με αναπηρία, το αναδεχόμενο άτομο, από την ενηλικίωση του,

γ) στην αναδοχή ατόμου, το οποίο εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, ακόμη κι αν είναι άτομο με αναπηρία, το αναδεχόμενο άτομο, από την ενηλικίωσή του.
Πηγή: enikonomia.gr

Σχετικά