Ζητείται καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας στην περιοχή της Θήβας

 Ζητείται καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας ή κάτοχος proficiency με επάρκεια να εργαστεί σε κέντρο ξένων γλωσσών στην περιοχή της Θήβας. 

Τηλ. επικοινωνίας: 6946877980

Σχετικά