Ανεμογεννήτριες στην Εύβοια: Νέες προσφυγές από τρεις δήμους στο Συμβουλίου της Επικρατείας

Νέες προσφυγές κατά της εγκατάστασης και άλλων ανεμογεννητριών στην Εύβοια, θα βρεθούν στο μικροσκόπιο του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Αυτή τη φορά, η προσφυγή υπογράφεται από τους Δήμους Ερέτριας, Καρύστου και Κύμης-Αλιβερίου, καθώς και από  9 κατοίκους της περιοχής. Στρέφονται σε βάρος των αποφάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων,  του υπουργού Ανάπτυξης, της αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας, του Δασαρχείου, κ.λπ.,  με τις οποίες χορηγήθηκαν άδειες λειτουργίας αιολικών σταθμών  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε διάφορες τοποθεσίες της Εύβοιας, στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου «Αιολικά Πάρκα  Εύβοιας ισχύος 470,4 Μ.W.».

Πρόκειται για τις μεγαλύτερες ανεμογεννήτριες που έχουν μέχρις στιγμής κατασκευαστεί στη χώρα μας, με διάμετρο πτερυγίων 112 μέτρων. Αυτό αναφέρουν οι προσφεύγοντες οι οποίοι προσθέτουν πως στην Εύβοια παράγεται αιολική ενέργεια  που αντιστοιχεί στο 40% της συνολικής  παραγόμενης αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα, επιβαρύνοντας περιβαλλοντικά το νησί το οποίο έχει κατεξοχήν πληγεί από τις πυρκαγιές. 

Όπως αναφέρεται στην προσφυγή, θα υπάρξει υπερσυγκέντρωση παραγωγής ενέργειας σε περιορισμένη περιοχή της χώρας ενώ την ίδια στιγμή,  το επίμαχο επενδυτικό σχέδιο αντιστρατεύεται την τοπική οικονομία, υπονομεύει την βιώσιμη οικοανάπτυξη  και καταστρέφει το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής.  

Επίσης, σημειώνεται ότι ότι παραβιάζονται  διατάξεις τους Συντάγματος όσο και  το Ενωσιακό και εθνικό περιβαλλοντικό δίκαιο που διέπουν την κατάρτιση Ειδικού Σχεδίου  Χωρικής Ανάπτυξης Επενδύσεων  (ΕΣΧΑΣΕ) για την πραγματοποίηση στρατηγικών επενδύσεων.

Ακόμη, παραβιάζουν την Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά το κεφάλαιο εκείνο που αναφέρεται στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης που είναι «ο ακρογωνιαίος λίθος της περιβαλλοντικής νομοθεσίας». Ακόμη, αναφέρουν ότι παραβιάζεται η Ευρωπαϊκή οδηγία 2001/42/ΕΚ που προβλέπει την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς δεν έχει εκπονηθεί η  αναγκαία  μελέτη,  ενώ  θα δημιουργηθούν σοβαροί κίνδυνοι στην υγεία τους  λόγω της άμεσης γειτνίασης με τις υπό κατασκευή ανεμογεννήτριες  στη θέση Αγριαχλαδιά και υπογραμμίζουν ότι είναι «ψευδής και παραπλανητική η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» για το εν λόγω έργο και η άδεια που χορηγήθηκε, εκδόθηκε  κατά πλάνη της διοίκησης, η οποία στηρίχθηκε σε ψευδή στοιχεία.

Σχετικά