Δήμος Θηβαίων: «Πρεμιέρα» των έργων του 2022 με τη σύμβαση για την οδοποιία των Πλαταιών

Με την υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση ενός ιδιαίτερα σημαντικού έργου υποδέχεται το 2022 ο Δήμος Θηβαίων. Πρόκειται για το έργο που αφορά τη Δημοτική οδοποιία της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών, συνολικού προϋπολογισμού 292.097,18 ευρώ και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 175.258,31 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το έργο αφορά τη βελτίωση του οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών, με την κατασκευή νέων οδοστρωμάτων και τη συντήρηση παλαιών σε διάφορες δημοτικές οδούς και συγκεκριμένα σε Καπαρέλλι, Λεύκτρα, Μελισσοχώρι και Πλαταιές. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου, με πιστώσεις από ΤΑΠΕ και ΣΑΤΑ.

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμαρχος Θηβαίων, κ. Γιώργος Αναστασίου, προέβη στην εξής δήλωση: «Η βελτίωση και επέκταση του οδικού δικτύου σε ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου Θηβαίων αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής. Το συγκεκριμένο έργο θα προσφέρει ασφαλέστερη και ευκολότερη πρόσβαση σε διάφορες περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών. Με τη σύμβαση που είχε υπογραφεί τον Φεβρουάριο του 2021 για τη βελτίωση της δημοτικής οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Θίσβης και τις εργασίες συντήρησης και κατασκευής οδοστρωμάτων στη Δημοτική Ενότητα Βαγίων, που είχαν προηγηθεί, επιδιώκουμε τη βελτίωση του οδικού δικτύου σε ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου Θηβαίων, με την αποκατάσταση φθορών που καθιστούν επικίνδυνη τη διέλευση των οχημάτων, καθώς και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε σημεία του Δήμου όπου παλιότερα υπήρχαν χωματόδρομοι».

Σχετικά