Ο αέρας έσπασε πτερύγια ανεμογεννήτριας στην Ιερά Μονή Αγίων Νηπίων Οινόης – Αττικής

Εκτός λειτουργίας η ανεμογεννήτρια της Ιεράς Μονής Αγίων Νηπίων Οινόης – Αττικής

Οι πρόσφατη κακοκαιρία στην Ελλάδα  με την ονομασία ” Διομήδης “,

εκτός από τα πολλά προβλήματα που δημιούργησε, έθεσε και εκτός λειτουργίας

κάποιες ανεμογεννήτριες ( Σύρος, Οινόη Αττικής… ).

Η ανεμογεννήτρια της Γυναικείας Ιεράς Μονής Αγίων Νηπίων Οινόης – Αττικής,
δεν είναι πλέον λειτουργική, από την στιγμή που μία ριπή ανέμου με ταυτόχρονη
αλλαγή της πορείας του, κατέστρεψε τα 3 πτερύγια, καθώς και το καθοδηγητικό 
πτερύγιό της. 

Η συγκεκριμένη ανεμογεννήτρια τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια 
από το 2007 το Μοναστήρι σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης, 
κάτι σύνηθες στην περιοχή όταν υπάρχει κακοκαιρία.
Σε δύο φωτογραφικά στιγμιότυπα του άρθρου, η ανεμογεννήτρια όταν ήταν
σε λειτουργία.

Κείμενο – Φωτογραφίες:  Σπύρος  Θεοδ.  Κουτσοχρήστος

Σχετικά