Έκδοση Βεβαίωσης από το Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων  περί αδυναμίας μετάβασης εργαζομένων στο τόπο εργασίας τους

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Έκδοση Βεβαίωσης από το Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων

 περί αδυναμίας μετάβασης εργαζομένων στο τόπο εργασίας τους

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, ενημερώνει τους πολίτες ότι έχει εκδοθεί Βεβαίωση Αδυναμίας Μετακίνησης, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν και να εκτυπώσουν στον παρακάτω σύνδεσμο.

Για εξειδικευμένες περιπτώσεις και μόνο, στην περίπτωση δηλαδή που οι πολίτες δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα βεβαίωση, μπορούν να απευθύνονται με αίτημά τους στη Γραμματεία του Δήμου στο email:  info@aliartos.gov.gr.  Στο αίτημα πρέπει να αναγράφονται (Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας και email αποστολής της βεβαίωσης). Επισυνάπτεται υπόδειγμα σχετικής αίτησης.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22683-50211 & 22683-50235.

Σχετικά αρχεία:

  • Βεβαίωση Αδυναμίας Μετακίνησης (24/1/2022)
  • Βεβαίωση Αδυναμίας Μετακίνησης (25/1/2022)
  • Βεβαίωση Αδυναμίας Μετακίνησης (26/1/2022)
  • Αίτηση για χορήγηση ειδικής βεβαίωσης αδυναμίας μετακίνησης (word)/ ( pdf)

Γραφείο Ενημέρωσης

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Σχετικά