Τεχνική εταιρία ζητάει προσωπικό για εργασία στη Θήβα

Tεχνική εταιρεία στην Θήβα

 ζητάει α) οδηγό φορτηγού με αδεία οδήγησης Γ κατηγορίας &

 β) χειριστή μηχανικού εκσκαφέα

πληροφορίες στα τηλέφωνα : 6973733635, 6973233437

Σχετικά