Η Entec Contractors S.A ζητάει προσωπικό

H τεχνική – μελετητική – κατασκευαστική εταιρεία
Entec Contractors Α.Ε. συνεχίζει την δυναμική της
ανάπτυξη στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και των βιομηχανικών ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων και αναζητά Τεχνικούς Συστημάτων
Ασφαλείας με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου ή
Ηλεκτρονικού, για εργασία σε εγκαταστάσεις
Φωτοβολταϊκών Σταθμών. Η θέση εργασίας είναι
μόνιμη, με σχέση μισθωτής εργασίας.
Απαιτούμενα προσόντα: Δίπλωμα Οδήγησης, Επαρκής
Γνώση Αγγλικών, Βασικές Γνώσεις Η/Υ.
Επικοινωνία: Μέσω e-mail στο h.athanasopoulos@entec.gr
Μέσω τηλεφώνου 6973799106

Σχετικά