Ζητείται Μηχανικός από την εταιρεία «ΒΕΡΥΚΟΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. στο Άρμα Βοιωτίας

Μηχανικός Υπεύθυνος Παραγωγής

Η εταιρεία «ΒΕΡΥΚΟΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ζητά να προσλάβει Μηχανικό ως Υπεύθυνο Παραγωγής Προϊόντων Τσιμέντου για το εργοστάσιο της στην περιοχή Άρμα Βοιωτίας.

Απαιτούμενα Προσόντα

  • Πέντε (5) έτη ελάχιστη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
  • Δυνατότητα εργασίας σε ομάδα.
  • Ηλικία έως πενήντα πέντε (55) ετών.

Θα δοθεί προτεραιότητα σε υποψήφιους που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας και της Ευβοίας.

Η εταιρεία προσφέρει αποδοχές αναλόγως προσόντων καθώς και εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης.

Όσοι υποψήφιοι θεωρούν ότι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email info@verykokos.gr

Σχετικά