Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δήμο Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από 1.7.2022 έως 30.8.2022.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ View Fullscreen

Σχετικά