Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δήμο Λεβαδέων

Ο Δήμος Λεβαδέων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών , συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων , προς κάλυψη των κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών πυροπροστασίας.

Προκήρυξη εδώ View Fullscreen

Σχετικά