Ζητούνται άτομα για εργασία από τη ΔΑΚΑΡ Α.Ε.Β.Ε. στη Λιβαδειά

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ – ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ

2ο ΧΙΛ ΠΕΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΑΘΗΝΑΣ, ΛΙΒΑΔΕΙΑ 32100

Ζητούνται για εργασία από τη ΔΑΚΑΡ Α.Ε.Β.Ε.

Ζητούνται:

• Προσωπικό παραγωγής ειδικευμένοι – ανειδίκευτοι

• Χειριστές εκκοκκιστικών μηχανών

• Χειριστές μηχανημάτων, ανυψωτικών και φορτωτών

Για την στελέχωση και κάλυψη θέσεων της εταιρείας, ορισμένου και αορίστου χρόνου στο εκκοκκιστήριο Λιβαδειάς

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την σχετική αίτηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9:00-15:00) στα γραφεία του εργοστασίου Λιβαδειάς (2ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς-Αθήνας)

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610-25097,22610-28427 και e-mail: dakaraebe@gmail.com

Σχετικά