Συνεργασία ΦοΔΣΑ Στερεάς με ΚΕΠΕΑ Θήβας

Την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας μεταξύ στελεχών του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α (Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) Στερεάς Ελλάδας AE και του ΚΕΠΕΑ (Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία) Θήβας – Βοιωτίας. Η συνάντηση είχε ως θέμα τη μελλοντική τους συνεργασία με στόχο την προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας AE πραγματοποιεί σειρά δράσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης των πολιτών και ιδιαίτερα των μαθητών στοχεύοντας στην άνω κατεύθυνση και τη δημιουργία αξιών, στάσεων και συμπεριφορών φιλικών προς το περιβάλλον καθώς βασική προτεραιότητα του Φορέα είναι η ανάδειξη της σημασίας της συμμετοχής και της κινητοποίησης μικρών και μεγάλων στον αγώνα για την προστασία του φυσικού οικοσυστήματος του πλανήτη μας.

Πολίτες και μαθητές μαθαίνουν πώς να διαχειρίζονται σωστά τα ‘’σκουπίδια’’ τους, με βιωματικό και δημιουργικό τρόπο (π.χ. ημερίδες, εκδηλώσεις, παιχνίδια κ.ά.), δίνοντας μια ανάσα στο περιβάλλον. Το θεατρικό παιχνίδι, το Λούνα Παρκ της Ανακύκλωσης, το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού των ‘’σκουπιδιών’’, οι παρουσιάσεις, οι προβολές κινουμένων σχεδίων (animation) είναι μόνο λίγα από τα μέσα που πολίτες και μαθητές έρχονται σε επαφή με διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα αλλά και πρακτικές προστασίας του περιβάλλοντος και ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων όπως είναι η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση, η κομποστοποίηση των υλικών, η διαλογή στην πηγή αλλά και με δύσκολες έννοιες όπως είναι οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), οι Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) κ.ά. Παράλληλα, καλούνται να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που απειλούν τον πλανήτη.

Στον αγώνα του ΦοΔΣΑ για την επίτευξη των άνω στόχων, θα συμβάλλει σημαντικά η συνεργασία του με το ΚΕΠΕΑ Θήβας – Βοιωτίας το οποίο σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, παράγει σχετικό εκπαιδευτικό – υποστηρικτικό υλικό, διοργανώνει εκδηλώσεις και δράσεις για το περιβάλλον και την αειφορία, προωθεί την έρευνα στον χώρο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και διαχέει την πορεία και τα αποτελέσματα της δράσης του, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής με σεβασμό στα δικαιώματα των μελλοντικών γενεών μέσω της καλλιέργειας της οικολογικής συνείδησης των μαθητών και των πολιτών.

Σχετικά