Επισκευάζονται οι νέες δεξαμενές ύδρευσης του Ορχομενού

Οι νέες δεξαμενές ύδρευσης του Ορχομενού στην περιοχή Δραγατσούλας επισκευάζονται….

Ένα έργο που η χρηματοδότηση του εγκρίθηκε το 2009 και τελείωσε το 2014.

Όταν όμως το 2015 επιχειρήθηκε η σύνδεση των νέων δεξαμενών με το σύστημα ύδρευσης του Ορχομενού παρουσιάστηκαν προβλήματα.

Αποτελεί απορίας άξιο που κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για το πως μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα των δεξαμενών που δυστυχώς αν και σοβαρό έργο υποδομής και υγείας, παρέμεναν στα αζήτητα.

Με πρόταση μας όταν αναλάβαμε, στο υπουργείο Εσωτερικών εγκρίθηκε εκ νέου χρηματοδότηση για την επισκευή τους κι αυτή τη στιγμή γίνονται οι εργασίες ώστε οι δεξαμενές να στεγανοποιηθούν και σε λίγο καιρό να λειτουργήσουν .

Ήδη υποβάλλεται πρόταση και για την σύνδεση δεξαμενής ύδρευσης της τοπικής κοινότητας Ακραιφνίου που είχε παρόμοια τύχη.

Λύνοντας τα προβλήματα του παρελθόντος ένα ,ένα ,

Συνεχίζουμε …

ΒΟΥΛΑ ΚΑΡΑΛΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Σχετικά