Προσλήψεις 6 συμβασιούχων στο Δήμο Καρπενησίου

O Δήμος Καρπενησίου γνωστοποιεί την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Δείτε την προκήρυξη:

View Fullscreen

Σχετικά