Ποιοι δρόμοι θα σκαφτούν στο κέντρο της Θήβας- Εργασίες σύνδεσης δικτύου φυσικού αερίου

Εμπορικός Σύλλογος Θήβας

Σημαντική ενημέρωση για το ξεκίνημα των εργασιών στο κεντρο της Θήβας !!!
Αξιότιμοι Κύριοι,
Στα πλαίσια του ανωτέρω Έργου της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ), ανάδοχος του οποίου είναι η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΚΑΛ Α.Ε. – SEC, θα πραγματοποιηθούν εκσκαφές για τις εργασίες σύνδεσης δικτύου φυσικού αερίου στη Θήβα στις οδούς Δημοκρίτου, Επαμεινώνδα , Αντιγόνης, Οιδίποδος , Σκουρτανιώτου και όλοι οι λοιποί οδοί που είναι τονισμένοι με κόκκινο χρώμα στην οριζοντιογραφία.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 23.01.2023.

Σχετικά